Direkte forbrenning

Risikoavfall
På Klemetsrudanlegget er én av de tre ovnslinjene dedikert til håndtering av avfall som krever særskilt behandling - såkalt risikoavfall. Risikoavfall kan være smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, smuglervarer, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

Avfallet brennes i samme ovn som øvrig avfall, men det blandes ikke med annet avfall før forbrenning.

Biologisk og patologisk avfall 
På Klemetsrudanlegget har vi også et fryselager for biologisk og patologisk avfall (kroppsdeler og organer) som skal destrueres. Det patologiske avfallet stables i UN-godkjente kasser, og blandes ikke med det andre sykehusavfallet.

Anleggets ovner er ikke konstruert for destruksjon av biologisk materiale, da det krever en høyere temperatur enn det våre ovner holder, og en annen type etterbehandling. Selskapet kjøper derfor denne forbrenningstjenesten i Danmark.

Spørsmål vedrørende direkteforbrenning?
Kontakt markeds- og logistikkleder Steinar Kåsin på telefon 911 57 809 eller e-post

Direkte forbrenning

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919