Fakturainformasjon

Generelt

Fortum Oslo Varme AS skal betale leverandøren den pris som fremgår av innkjøpsordren eller kontrakten. Prisen skal være eksklusiv merverdiavgift og omfatte alle ytelser og arbeid som er nødvendig for å fullføre tjenesten, og som ikke er særskilt unntatt.
 

Alle fakturaer skal være påført:

  • Ordrenummer (eller kontrakts-ID dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre)
  • Leverandørens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Fakturadato og forfallsdato
  • Adresse hvor varene er levert
  • Det skal klart angis hva de enkelte beløp gjelder.

    Fortum Oslo Varme AS har rett til å returnere faktura som ikke tilfredsstiller disse betingelser. Fakturagebyr og lignende godtas ikke.
     

Fortum Oslo Varme ønsker å utelukkende benytte elektronisk faktura (EHF). Alle fakturaer som mottas via post eller epost vil derfor bli ilagt et fakturagebyr på kr 250. EHF faktura skal sendes til orgnummer: 977 296 919. Dersom leverandør ikke har mulighet til å sende EHF kan faktura sendes på:
Mail: fakturamottak@kea.fortum.no
Post: Postboks 13, Mortensrud, 0215 Oslo (merkes med «regnskap»)

Oppdragsgiver skal betale innen 30 dager etter mottatt faktura. Betaling innebærer ingen godkjennelse av arbeidet.

Ved kjøp gjennom innkjøpsordre

Alle fakturaer som oversendes Klemetsrudanlegget skal ha en en-til-en match med en innkjøpsordre. Det betyr at betalingen for en innkjøpsordre ikke kan splittes opp i flere fakturaer, og en faktura kan ikke inneholde mer enn én innkjøpsordre. Dette innebærer at det kun blir betalt for en vare eller tjeneste når denne i sin helhet er overlevert til Klemetsrudanlegget.

Ved kjøp av tjenester

Dersom Klemetsrudanlegget skal betale for tjenesten etter medgått tid eller kvantiteter, skal leverandøren sørge for registrering av tid eller kvantiteter som er gjenstand for betaling og påse at disse fortløpende godkjennes av Klemetsrudanlegget. Disse skal være påført ordrenummer eller kontrakts-ID, og et eksemplar signert av Klemetsrudanlegget skal medfølge faktura.
 

Arbeid basert på estimat: Ved 20 % overstigelse av estimatet må videre fakturering være skriftlig godkjent av bemyndiget person hos oppdragsgiver.
 

Dersom det er avtalt fast pris eller en total kostnadsramme for en tjeneste eller en del av denne, representerer dette leverandørens maksimale krav på vederlag, med mindre Klemetsrudanlegget skriftlig har godkjent ytterligere vederlag.

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919