Fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer fjernvarme til fjernvarmenettet i Oslo.

Oslos fjernvarmenett er en lukket krets, med varmevekslere rundt omkring i byen. 

Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget kan forsyne rundt 80 000 husstander med varme fra energigjenvinningsanlegget. Oslo er utpekt som en av de mest miljøvennlige byene i landet, blant annet takket være bruk av fjernvarme.

Slik fungerer fjernvarmeproduksjonen

Prosessen starter med at vann fra kommunalt nett blir kjemisk renset på et internt vannbehandlingsanlegg, for å hindre korrosjon i rør og dampturbin. Etter rensing lagres vannet på tanker og brukes til å varme opp vannet i fjernvarmenettet.

Det kjemisk rensede vannet sirkulerer i en lukket krets mellom to varmevekslere. I den første varmeveksleren varmes renset vann med varmen fra røykgassen fra forbrenningsovnen, en gass-vann varmeveksler. Hovedfunksjonen til denne varmeveksleren er å senke temperaturen i røykgassen, slik at materialer og komponenter videre i renseprosessen ikke ødelegges.

Varmen fra røykgassen overføres til det rensede vannet som så fortsetter til den andre varmeveksleren, en vann-vann varmeveksler. Hovedfunksjonen til den andre varmeveksleren er å varme vannet i fjernvarmenettet, samtidig som den senker temperaturen i det rensede vannet som igjen skal brukes til å senke temperaturen i røykgassen.

Vannet som varmes opp under forbrenning, blir til vanndamp som overfører varme til fjernvarmenettet. Vannet transporteres i rør fra Klemetsrudanlegget, via fjernvarmenettet, med en temperatur på rundt 95-120 °C. Når varmen er overført til leilighetsbygg, hus og andre bygninger, går vannet tilbake til anlegget for ny oppvarming, før det sendes ut på fjernvarmenettet igjen. Temperaturen på returvannet inn til anlegget er på ca. 55-62 °C.

Varmetap i fjernvarmenettet er 5 %.

806 GWh fjernvarme i 2016!
imagebelt_bg_leftside
Fjernvarmerør inn og ut

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919