Avfallet føres til forbrenningsovnen, hvor det blir fullstendig utbrent. Temperaturen i ovnskammeret kontrolleres for å unngå fordamping av tungmetaller og andre skadelige stoffer. Fra ovnen går den varme røykgassen inn i kjelen. Videre kjøles røykgassen ned og det produseres damp som benyttes til å produsere strøm og varme. Røykgassen blir filtrert før den slippes ut av pipa. Filteret renser røykgassen for forurensning som støvpartikler og tungmetaller. Det som kommer ut av pipen er vanndamp, samt gasser som nitrogendioksid og karbondioksid (CO2). Utslippene måles kontinuerlig for å sikre at de konsesjonsfastsatte utslippsverdiene ikke overstiges, og at prosessen ikke forurenser lufta vi puster inn.

Avfall levert fra husholdninger, kommunal virksomhet og næringsliv blir tilbakeført som energi i form av strøm og fjernvarme.

Etter at energien er utnyttet, gjenstår ca. 20 prosent av avfallet i form av aske. Asken fraktes til sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling.​

Flammer
Kapasitet til å brenne
350 000 tonn avfall per år,
40 tonn i timen
imagebelt_bg_rightside