Generelle bestemmelser i kontraktforhold med Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget AS

Krav til innsending av mannskapslister

Før oppstart av arbeidet, skal Leverandøren oversende Oppdragsgiver en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid ved anlegget. Listen inneholder navn, telefon, epost, grøntkort/HMS-kort nummer på personene. Ved endringer i arbeidsstokken, skal Leverandøren sende Oppdragsgiver oppdatert oversiktsliste uten ugrunnet opphold.

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på anlegget. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold.

Arbeidstillatelse

For å kunne tre inn på anlegget må det også foreligge arbeidstillatelse og en sikker jobbanalyse for det enkelte oppdraget.

Informasjonssikkerhet

Leverandøren er forpliktet til å følge de krav som er gitt av vedlegg «Krav til leverandørers håndtering av informasjonssikkerhet». Leverandøren kan være forpliktet til å signere en egen databehandlingsavtale avhengig av oppdragets natur.

Praktisk informasjon vedrørende anlegget

Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget AS  har sikkerhetsregler for alle som skal utføre tjenester inne på anleggets område. For å få adgang til anlegget så skal sikkerhetskurs være gjennomført og en hver tid gjeldende krav i kurset skal overholdes. Ved vesentlige endringer skal Klemetsrudanlegget AS informere leverandørene innen rimelig tid.

Noen sentrale krav er:

  • Krav om vernesko, hjelm (CE-merket), og arbeidstøy eller vest (synlighetstøy klasse 1) og lang bukse (dette er minimumskrav)
  • Arbeidstøyet eller vest skal være merket med firmanavn
  • Tjenesteleverandører skal selv holde alt av verneutstyr, slik som hjelm, vernesko, synlighetstøy, hansker, pustevern

Det er unntak for krav til verneutstyr for:

  • Omvisninger og besøk, disse behøver kun hjelm og synlighetstøy
  • Administrasjonsbygget, oppmerkede gangveier inne på området fra hovedport til verkstedet og kontorer (hotellet) er unntatt krav til verneutstyr

Overholdelse av sikkerhetsbestemmelser i arbeidstillatelse og jobb sikkerhetsanalyser

Parkering av privatbiler skal gjøres på parkeringsplassen (L) ved adminstrasjonsbygget, utenfor gjerdet, og prosjektbrakker sør for anlegget. Parkering av private biler inne på området er ikke tillatt.
Kjøring og parkering inne på anleggets område er tillatt etter skriftlig tillatelse fra KEA kontakt. Parkering skal forgå på anvist plass. Tillatelsen skal ligge godt synlig i bilen.

Hastighet inne på området er maks 20 km/h, og i noen områder lavere.

Ved hendelser og ulykker, følg instruks for evakuering

Brudd på sikkerhetsreglene og instruksjoner gitt i anlegget vil bli registret og fulgt opp. Bortvisning vil kunne være en reaksjonsmåte.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne bruke datagrunnlag som er registrert i forbindelse med kontroll av timelister.

MERKNAD: Leveranser av varer til anlegget kan bli utført uten å gjennomføre sikkerhetskurset, hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Ingen oppkobling eller bruk av systemer eller utstyr i anlegget
  • Ingen tjenester blir utført på varene i forbindelse med leveransen.

 

 

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919