Åpent informasjonsmøte - høring av planprogram

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i forbindelse med høring av planprogrammet 10. januar 2018 kl. 18.00. 

Møtet finner sted i administrasjonsbygget tilhørende Klemetsrudanlegget. Inngang via hovedinngangen. Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo


KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo
Saksnummer: 201712227
Bydel Søndre Nordstrand

Kunngjøring fra 07.12.2017
Frist for uttalelse 26.01.2018

Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget AS ønsker gjennom en ny reguleringsplan å tilrettelegge for et CO₂-fangstanlegg på Klemetsrudanlegget, samt et mulig nytt multibrenselanlegg og en mellomlagerstasjon for CO₂. Fangstanlegget skal fange CO₂ fra eksisterende forbrenningsanlegg og fra et ev. nytt multibrenselanlegg. Foreslåtte CO₂-anlegg (både fangstanlegg og mellomlager) vil hovedsakelig bestå av åpne prosessløsninger, rør og tanker.

Forslaget til ny reguleringsplan skal konsekvensutredes, jf. Forskrift om konsekvensutredninger. Program for planarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Her kan du se planprogrammet.

Reguleringsområde Klemetsrudanlegget

 

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget AS.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til COWI AS v/Kristina Frestad Jørgensen, Adresse: Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo eller via e-post til krjo@cowi.com innen 26.01.2018

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Lars Magnus Homstvedt tlf: 402 17 283 epost: lmho@cowi.com eller Espen Berg tlf: 416 36 339 epost: espen.berg@kea.fortum.no

Du kan også se saken på http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919