Artikkel om CCS i nordisk industri

Nordisk ministerråd er det offisielle mellomstatlige samarbeidsorganet i Norden som involverer de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og Færøyene, Grønland og Åland.
Dette bladet rapporterer om Nordisk Ministerråds aktiviteter innen bærekraftig utvikling og bærekraftig vekst, energi og bioøkonomi.

Les artikkelen her

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919