Fare for lukt og røyk fra Klemetsrudanlegget

På grunn av strømbruddet etter lynnedslag i helgen har vi fått en uforutsett stans på to av våre forbrenningsovner. Ovnene er nå på vei til å startes opp igjen, men det har utviklet seg en del røyk inne i kjørehallen som må luftes ut ved hjelp av takvifter. Dette kan dessverre medføre fare for noe lukt og røyk i nabolaget i noen timer fremover. 

Vi beklager dette!

Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget AS

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 915 575 625