Hafslund varme og Klemetsrudanlegget slås sammen!

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte i dag en avtale som sikrer Oslo kommune eierskap over Hafslund strømnett og kraftproduksjon.

I korte trekk innebærer byrådets forslag at Hafslund ASA tas av børs. Oslo kommune kjøper ut Fortum, som er den andre store eieren i Hafslund (34,3 prosent i dag), og minoritetsaksjonærene innløses. Oslo kommune vil da eie 100 prosent i Hafslund Nett og 90 prosent i Hafslunds produksjon av vannkraft. Hafslund Produksjon blir et datterselskap av Oslo kommunes heleide kraftselskap, E-CO energi. Sammenslåingen av disse selskapene styrker E-COs posisjonen som Norges nest største vannkraftsprodusent.

Samtidig slås Hafslund Varme og Klemetsrud AS, sammen. I det nye selskapet får kommunen inn Fortum som en industriell partner for det grønne skiftet. Disse selskapene hører naturlig sammen fordi Klemetsrudanlegget allerede i dag leverer varme til Hafslunds fjernvarmenett. Oslo kommune og Fortum vil eie 50 prosent hver i det nye selskapet.

Les hele pressemeldingen her

 

Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget AS

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 915 575 625