Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara får studere CO2-fangst videre!

Gassnova tildeler i dag kontrakt til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara. Alle tre får støtte til videre studier av fullskala fangst av CO2 ved sine anlegg.

Mulighetsstudiene fra juli 2016 viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved disse anleggene. Fremover vil CO2-fangstanleggene planlegges i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater.

Beslutningsunderlaget skal være klart høsten 2018 slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019.

Planene fremover

Planen er at CO2 fra ett eller flere av anleggene skal fraktes med skip til et mellomlager. Deretter skal CO2 føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen. Smeaheia-området, som ligger øst for Trollfeltet og ca. 50 km fra land, er valgt som lagringssted. Kontrakt med lageroperatør skal etter planen inngås før sommeren. 

Les mer i pressemeldingen fra Gassnova (PDF, 267KB)

Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget AS

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 915 575 625