Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Oslo til offentlig ettersyn

Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo
Saksnummer: 201712227
Bydel Søndre Nordstrand

Kunngjøring fra 07.12.2017
Frist for uttalelse 26.01.2018

Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget AS ønsker gjennom en ny reguleringsplan å tilrettelegge for et CO₂-fangstanlegg på Klemetsrudanlegget, samt et mulig nytt multibrenselanlegg og en mellomlagerstasjon for CO₂. Fangstanlegget skal fange CO₂ fra eksisterende forbrenningsanlegg og fra et evt. nytt multibrenselanlegg. Foreslåtte CO₂-anlegg (både fangstanlegg og mellomlager) vil hovedsakelig bestå av åpne prosessløsninger, rør og tanker.

Forslaget til ny reguleringsplan skal konsekvensutredes, jf. Forskrift om konsekvensutredninger. Program for planarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Link til Planprogrammet (PDF, 3MB)

Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget AS

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 915 575 625