Søknad om støtte til tiltak i nærmiljøet

Brenner du for å skape et bedre lokalmiljø, eller ønsker å starte aktiviteter rettet mot barn eller utsatte grupper? Da kan vi kanskje bidra til at ditt tiltak blir gjennomført.

SeglassKlemetsrudanlegget AS ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet rundt anlegget, og har satt av 50 000 kroner i 2017 til å støtte gode lokale tiltak og aktiviteter.

Hvem kan søke?
Alle lag, foreninger, barne- og ungdomsgrupper, organisasjoner og tiltak i nærmiljøet som retter arbeidet sitt mot barn og unge eller klima/miljø, kan søke.

Søknadsfristen for 2017 er 31. mai.

Kontaktinformasjon: postmottak@kea-as.no / tlf.: 815 000 53

SØKNADSSKJEMA

Klemetsrudanlegget AS

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea-as.no

Org.nr.: 915 575 625