Støy fra Klemetsrudanlegget

Vi har hatt problemer med en av våre forbrenningsovner (KEA1) som dessverre har forårsaket en del støy til omgivelsene. KEA1 er nå stabilisert, og vi beklager på det sterkeste alle ulemper vi har påført våre naboer! Vi oppfordrer fortsatt de som opplever støy- eller luktulemper  fra anlegget om å  melde ifra på vårt klageskjema.

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919