Om oss

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Klemetsrudanleggets kjernevirksomhet er

 • Miljøvennlig energigjenvinning av restavfall
 • Produksjon av fornybar strøm og fjernvarme

Vi energigjenvinner avfall fra næringsaktører i inn- og utland til miljøvennlig fjernvarme og strøm. Fjernvarmen distribueres videre til Oslos befolkning.

Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Historie
Klemetsrudanlegget AS(KEA) ble skilt ut fra Energigjenvinningsetaten 22. juni 2015, som et aksjeselskap heleid av Oslo kommune. 

Våren 2017 inngikk Oslo kommune en avtale med Fortum, der KEA slås sammen med Hafslund Varme. Fortum eier 50 prosent, og har det operative ledelsesansvaret i det sammenslåtte selskapet.

4. august 2017 gjennomføres transaksjonen mellom Fortum og Oslo kommune. Fortum overtar som eier av Hafslund strømsalgsvirksomhet, og hovedeier og partner med Oslo kommune i Hafslunds fjernvarmevirksomhet, som slås sammen med Klemetsrudanlegget.

Nye muligheter

Fortum Oslo Varme vil kombinere eksisterende fjernvarme og -kjøling med energigjenvinning av avfall, og se på mulighetene for å vokse videre utover dagens drift. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, og selskapet har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrudanlegget. Fortum Oslo Varme vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget AS ledes av administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg.

Vi mottar avfall fra
næringsvirksomheter
og andre som ikke om-
fattes av den kommunale
renovasjonsordningen
imagebelt_bg_leftside
rgergre


TEKNISKE DATA

 • Byggeår:  1983/1986  -  ny ovnslinje  (KEA 3) sto ferdig  i  2011
 • Forbrenningskapasitet:  350 000 tonn  per år, 40 tonn i timen
 • Antall ansatte:  70 + 5  lærlinger
 • Elektrisitetsproduksjon:  104  GWh/år i 2016 
 • Fjernvarmeproduksjon:  806 GWh/år i 2016
 • Drift:  Døgnkontinuerlig
 • Bunnaske:  Fraktes til sortering  og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling
 • Flyveaske:  Fraktes til Noah Langøya
 • Vannrenseslam:  Fraktes til Noah Langøya for sluttbehandling 
rgergre
Privatkunder kan levere 
avfall som ønskes makulert
eller destruert ved direkte-
forbrenning

imagebelt_bg_rightside

 

Våre verdier

 • Profesjonell
 • Engasjert
 • Redelig
 • Miljøbevist

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919