Om Klemetsrudanlegget AS

Vår kjernevirksomhet er

 • Miljøvennlig energigjenvinning av restavfall
 • Produksjon av fornybar strøm og fjernvarme

Vi energigjenvinner avfall fra næringsaktører i inn- og utland til miljøvennlig fjernvarme og strøm. Fjernvarmen leveres til Hafslund Varme AS, som distribuerer varmen videre til Oslos befolkning. Produsert strøm blir solgt til Kinect Energy Group (Bergen energi AS). 

Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Klemetsrudanlegget AS ble skilt ut fra Energigjenvinningsetaten 22. juni 2015, og er et aksjeselskap heleid av Oslo kommune.

Aksjeselskapet ledes av administrerende direktør (CEO) Pål Mikkelsen - pal.mikkelsen@kea-as.no

Vi mottar avfall fra
næringsvirksomheter
og andre som ikke om-
fattes av den kommunale
renovasjonsordningen
imagebelt_bg_leftside
rgergre


TEKNISKE DATA

 • Byggeår:  1983/1986  -  ny ovnslinje  (KEA 3) sto ferdig  i  2011
 • Kapasitet:  350 000 tonn  per år, 40 tonn i timen
 • Antall ansatte:  70 + 5  lærlinger
 • Elektrisitetsproduksjon:  104  GWh/år i 2016 
 • Fjernvarmeproduksjon:  804 GWh/år i 2016
 • Drift:  Døgnkontinuerlig
 • Bunnaske:  Fraktes til sortering  og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling
 • Flyveaske:  Fraktes til Noah Langøya
 • Vannrenseslam:  Fraktes til Noah Langøya for sluttbehandling 
rgergre
Privatkunder kan levere 
avfall som ønskes makulert
eller destruert ved direkte-
forbrenning

imagebelt_bg_rightside

 

Våre verdier

 • Profesjonell
 • Engasjert
 • Redelig
 • Miljøbevist

Klemetsrudanlegget AS

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea-as.no

Org.nr.: 915 575 625