Priser og betingelser

Priser gjeldende fra 01.01.2018:

  • NOK 2 005,- eks. mva. per tonn for næringsavfall
  • NOK 201,- eks. mva. minstepris for næringsavfall
  • NOK 7 800,- eks. mva. per tonn for avfall til direkteforbrenning
  • NOK 785,- eks. mva. minstepris på avfall til direkteforbrenning

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg. Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig.          

Betingelser

  • Krav til emballering blir avtalt spesielt
  • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet
  • Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- eks. mva. Klemetsrudanlegget AS skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes
  • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t
  • Sjåfører på anelgget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy
  • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget

Spørsmål vedrørende direkteforbrenning?
Kontakt markeds- og logistikkleder Steinar Kåsin på telefon 911 57 809 eller e-post


SØKNAD OM KONTO FOR LEVERING AV AVFALL PÅ KLEMETSRUDANLEGGET AS               

Steg 1: Virksomhet

Steg 2: Kontaktpersoner

Steg 3: Veiekort

Steg 4: Avfallstype

Steg 5: Antall leveranser

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919