Prosjekt CO2-fangst

På Klemetsrudanlegget arbeides det med mulighetene for gjenbruk (CCR) og lagring (CCS) av CO2  fra forbrenning av avfallet. Mulighetsstudiet viste at etablering av et fullskala fangstanlegg på Klemetsrud er mulig, og ble kvalifisert for neste fase i karbonfangstprosjektet, og tilbud om deltagelse i konsept- og FEED-studie som ble sendt Gassnova 1. februar 2017.

Mulighetsstudien viste at det kan fjernes ca. 315 000 tonn CO2 per år med et fullskalaanlegg på KEA (90 % fangst av 350 000 tonn CO2).

 

 

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919