Slik gjør vi våre anskaffelser - leverandørinformasjon

 

Fortum Oslo Varmes innkjøpsrutiner vil bli revidert. Inntil nye rutiner er utarbeidet, vil Klemetsrudanlegget (KEA) følge rutinene under.

KEA har som hovedregel ikke vært underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) eller Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften). Imidlertid vil anskaffelse av varer og tjenester, hvor det er sannsynlig at over halvparten av den fysiske bruken av sluttproduktet vil være rettet mot fjernvarmenettet være underlagt forsyningsforskriften. Vår innkjøpspolicy er derfor at bruken av sluttproduktet skal sjekkes ved oppstart av alle anskaffelser for å avklare om anskaffet vare eller tjeneste faller under forsyningsforskriften.

I anskaffelsesprosessen benytter vi standardiserte forespørsels- og kontraktsmaler. Dette sikrer kvalitet og forutsigbarhet for involverte parter. Kontraktstandardene vi benytter er hovedsakelig Statens Standardavtaler og kontrakter basert på Oslo kommunes kontrakter for kjøp av varer og håndverkertjenester.

All kommunikasjon i, og etter anskaffelsesprosessen gjøres som hovedregel elektronisk per e-post og/eller gjennom leverandørregisteret Sellihca. Denne arkiveres, noe som sikrer sporbarhet og transparens i hele anskaffelsesprosessen.

Vi gjennomfører våre konkurranser ut fra anskaffelsens større, kompleksitet og om den faller under forsyningsforskriften:

  • Engangsanskaffelser hvor beløpet er under 100 000,- NOK eks mva., skjer ved direkte kjøp fra aktuell leverandør
  • Engangsanskaffelser eller repeterende anskaffelser over 100 000 skjer ved konkurranse der minimum 3 aktuelle tilbydere forespørres om å levere tilbud. For betydelige anskaffelser benyttes også leverandørregisteret Sellihca ved utlysning
  • Anskaffelser som faller under forsyningsforskriften, og er over EØS terskelverdi kunngjøres som hovedregel på Doffin.no og TED (EU sin utlysningsbase)
  • Tilbudsfrister avhenger av kompleksiteten i anskaffelsen og lovpålagte krav for de anskaffelser som faller under forsyningsforskriften
     

ANSVARSFULLE ANSKAFFELSER

Samfunnsansvar/HMSK 

Vi er opptatt av samfunnsansvar og helse, miljø og sikkerhet. Det innebærer at vi stiller krav både til oss selv og til våre leverandører gjennom de konkurranser som gjennomføres, og oppfølging av avtalene.

Krav til samfunnsansvar og HMS fremgår av de enkelte konkurransene. Vi har som mål å bidra til å øke bevisstheten i bransjen på viktigheten av samfunnsansvar og HMS. Dette gjør vi gjennom konkrete krav i prekvalifiseringen og krav i våre kontrakter. Vi følger opp kravene gjennom revisjoner.

For mer informasjon om anskaffelser se https://www.anskaffelser.no/  

KEAs innkjøpsavdeling kan kontaktes på innkjop@kea.fortum.no   

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919