Søknad om konto for levering av avfall på Klemetsrudanlegget

Steg 1: Virksomhet

Steg 2: Kontaktpersoner

Steg 3: Veiekort

Steg 4: Avfallstype

Steg 5: Antall leveranser

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919