Strømproduksjon

Klemetsrudanlegget har tre ovnslinjer for energigjenvinning av brennbart avfall.

Forbrenningsovnene varmer vann til fjernvarmesystemet i Oslo. Ovnene holder fra 850 - 1 000 oC, og driftes hele døgnet. I ovnsveggene er det installert hundrevis av rør med vann som varmes opp av forbrenningsovnene, og fordamper. Dampen har en temperatur på 400 oC, og et trykk på 40 bar. Det betyr at dampen er helt tørr. Den tørre dampen kommer inn i turbinen, og setter fart på roterende skovler inne i turbinen. Denne rotasjonen produserer elektrisitet ved hjelp av en generator. Dampen som kommer ut av turbinen holder ca. 120 oC, og et trykk på 9 bar. Dampen går videre til en kondenser der dampen kondenseres (blir til vann), og varmeveksles mot fjernvarmenettet.

Vannet fra dampen går deretter videre inn i kjelen, og varmes opp på nytt til tørr damp. Dette er en kontinuerlig sirkulasjon, i en lukket krets.

Når vannet fordamper utnyttes dampen til å produsere strøm via dampturbiner. Varmen som ikke brukes til turbinene, blir til fjernvarme i fjernvarmesystemet i Oslo.

I tillegg energigjenvinnes deponigass fra Grønmo avfallsanlegg ved å produsere elektrisk energi fra gassmotorer. Strømproduksjon fra deponigass på Grønmo er ca. 7 GWh i året. En del av strømmen som produseres, bruker Klemetsrudanlegget i eget anlegg.

 

Klemetsrudanlegget har kapasitet
til å produsere 160 GWh/år
tilsvarende forbruket til 32 000 husstander
imagebelt_bg_leftside
Turbin

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919