Våre tjenester

Flammer

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Avfallet må være i henhold til Forurensningsloven § 27.

Næringskunder

Eksempler på næringsavfall er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold. 

Privatkunder 

Privatkunder kan levere avfall som ønskes makulert eller destruert ved direkteforbrenning.
 

  • Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.
  • Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.
  • Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 10x10 cm og lengde over 2 meter.

Avfallet skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall
  • Gips
  • Isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
  • Siktrester, pulver, støv
  • Madrasser
  • Over 10 % våtorganisk materiale

Fortum Oslo Varme AS, Avd. Klemetsrud

footer_contact_location

Klemetsrudveien 1
1278 Oslo

footer_contact_postal

Postboks 13
Mortensrud, 1215 Oslo

footer_contact_phone

+47 815 000 53

email

postmottak@kea.fortum.no

Org.nr.: 977 296 919